• Kirjutage meile! See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
  • Facebook

  

Ehitus-maalritööd

Kursus

Majandustegevusteade 184058
Kursuse maht 188 tundi (auditoorne töö - 60 ak.tundi, tehnoloogiline praktika ehitusobjektil - 120 ak.tundi, lõputöö - 8 ak.tundi)
Toimumiskoht Narva, A. Puškini 33
Koolituse periood

september

Koolituse hind 2499€ (Kursuse maksumus sisaldab jaotusmaterjale)
Õppekeel vene keel 
Koolitaja Viktor Kondin, täiskasvanute õpetamise kogemus üle 10 aasta.
Õppekohtade arv 3

Kursuse kirjeldus

Õppekavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised

Õpe on suunatud õpilase professionaalsete kompetentside kujundamisele, mis on vajalikud iseseisvaks professionaalseks tegutsemiseks maalrina vastavalt maaler, tase 4 kutsestandardi nõuetele
Õppiväljundid: õpilane omandab pädevusi vastavalt maaler, tase 4 kutsestandardi nõuetele.
Kursuse omandamise käigus saab õpilane praktilist kogemust:
maalritööde teostamisel ettevalmistustööde tegemine;
pindade värvimine erinevate maalrivärvidega;
pindadekatmine erinevate materjalidega;
värvitud ja tapeeditud pindade remontimine;
Teab:
kuidas sõlmitakse töölepingut;
nõuded maalritööde teostamisele;
tööohutusnõudeid ning maalritööde teostamisel esinevaid riskifaktoreid;
maalritööde teostamisel kasutatavate põhiliste materjalide ning värvide omadusi ning värvide valmistamise meetodeid;
tapeedi liike;
tooraine ja materjalide kulunorme teostatavatel töödel;
maalritööde teostamise tehnoloogilist järjestust;
pindade ettevalmistusmeetodeid värvimiseks ning tapeedi seinapanekuks;
käsiinstrumendi, seadmete, masinate ning mehhanismide kasutamise eesmärke ning reegleid;
viilungite venitamismeetodeid;
maalritööde kvaliteedikontrolli;
tapeedi lõikamise printsiipi;
erinevate tapeetide ja viimistluskihtide seinapaneku tingimusi;
remonditehnoloogiaid pindadele, mis on kaetud erinevate materjalidega, värvitud vee baasil ja mitte vee baasil värvidega;
Oskab:
organiseerida tööpinda;
arvestada töömahtu ning materjalivajadust;
tuvastavada kasutatavate materjalide kõlblikkust;
teostada pindade märgistamist värvimiseks ning tapeedi seinapanekuks;
puhastada pinda instrumentide ja masinatega;
valmistada erinevaid pindu ette värvimiseks;
valmistada erinevaid pindu ette tapeedi seinapanekuks;
valmistada pahteldussegusid;
kontrollida pindade ettevalmistamise ja töötlemise kvaliteeti;
kruntita pindu pintslite, värvirulli, käsiajamiga värvipritsiga;
pahteldada pindu käsitsi ning mehhaniseeritud viisil;
valmistada tapeeti tööks ette;
valmistada liimi;
panna tapeeti seina ning lakke;
värvide erinevaid pindu käsitsi ning mehhaniseeritud viisil vee baasil värvidega ning mitte vee baasil värvidega;
katta pindu liimisegudega;
kontrollida värvimise kvaliteeti; venitada viilungit;
kontrollida tapeetimistööde kvaliteeti, eemaldada defekte tapeetimistööde teostamisel;
remontida värvitud pindu erinevate maalrisegudega;
kontrollida remonttööde kvaliteeti;
järgida ohutuid töönõudeid;
Nõuded õppima asujale: omada piisavat motivatsiooni õppimiseks, omandatud põhiharidus ninh hea tervise seisund.
Nõuded lõpetamisele ning väljastatavad dokumendid: kui õpilane on külastanud 85% tundidest ning osalenud praktilises proovitöös, saab ta kursuse lõputunnistuse ning hinnetelehe.
Hindamine: edukaks loetakse sooritamist, milles on vastatud õigesti 60%-le küsimustest või 60% teostatud töödest vastavad hindamiskriteeriumitele.
60% - 70% õigesti vastatud – 3 (rahuldav);
71% - 90% õigesti vastatud – 4 (hea);
90% - 100% õigesti vastatud – 5 (suurepärane);
Praktilises töös hinnatakse tööoperatsioonide tehnoloogilise järjestuse järgmise oskust, oskust kontrollida isiklikku tööde teostamise kvaliteeti, operatsiooni teostamise kiirust ning töövõtete ohutust.
Õppe- ja jaotusmaterjalide nimistu: õpilane saab jaotusmaterjali, skeeme ning teisi trükimaterjale.
Loengute ajal kasutatakse videomaterjali, mis võimaldab töö teostamise võtete õigsuse kontrollimist.
Õppe organisatoorsed tingimused: õpilane täidab nõudeid vastavalt õppimise organiseerimise alustele. Õpilase käitumine, samuti tema õigused ning kohustused õppimise ajal on reglementeeritud õppimise organiseerimise alustes. Õpilane on kohustatud tutvuma alustega enne õppima asumist ning neid täitma. Õppimise organiseerimise alused on avalikult kättesaadavad ning avaldatud kodulehel www.regionaalne.ee internetis.
Õppekeskkond: tunnid toimuvad dataprojektori ning arvutiga varustatud õpperuumis. Õppimise käigus saab õpilane õppejõult jaotusmaterjali. Vaadatakse asjakohast videomaterjali. Tundide ajal on konspektipidamine kohustuslik. Õppimise käigus on õpilase kasutuses õpperaamatukogu kursuse teemasid puudutavate teoste ning õpikutega. Vajadusel kasutavad õpilased internetti. Maalritööde tehnoloogiate praktika toimub vahetult firma partneri ehitusobjektil. Praktika töökohtade seadmed ning tehnoloogiline varustus: käsi- ja mehhaniseeritud instrumendid ning seadmed, vastavate ülesannete täitmiseks vajalikud materjalid.

Kursuse sisu

EHITUS-MAALRITÖÖDE ALUSED
1. TÖÖSUHTED EESTIS 8 TUNDI
Tööandjaga töölepinguliste suhete liigid
Töölepingu seadus.
Töötaja õigused ning kohustused
Katseaeg, töölepingu ülesütlemine
2. UUTE PAHTELDATUD KIPS- JA BETOONPINDADE ETTEVALMISTUS VÄRVIMISEKS 4 TUNDI
Pinna hügroskoopsuse ning vastupidavuse kontroll
Pinna puhastus harjadega
Pinna silumine lihvpaberiga
Vana värvi mahavõtt, pragude vuukimine ning pindade kruntimine pintsli ning värvirulliga.
Tööohutusnõuded ettevalmistustööde käigus
3. UUTE PUITPINDADE ETTEVALMISTUS VÄRVIMISEKS 4 TUNDI
Pragude ning eemaldatud oksade ning tõrva väikeste jälgede katmine spetsiaalse puidu pahtelseguga
Õliplekkide eemaldus atsetooniga, puhastatud bensiini või kerosiiniga
Puitpindade tolmuärastus kuival meetodil
Kruntsegude ning estolakkide kandmine vastavalt ülesantud tehnoloogiale pintslitega, värvirullidega, püstolpihustiga
4. METALLPINDADE ETTEVALMISTUS VÄRVIMISEKS 4 TUNDI
Pinna puhastus tagist, roostest, vanast värvist käsitsi ning mehaanilisel viisil
Pinna  rasvatustamine atsetooni, puhastatud bensiini või kerosiini abil
Kruntimissegude ning estolakkide kandmine vastavalt ülesantud tehnoloogiale pintslitega, värvirullidega, püstolpihustiga
5. SISEPINDADE ETTEVALMISTUS TAPEEDIGA KATMISEKS 4 TUNDI
Pinna puhastus tolmust ning vanast tapeedist
Pinna hügroskoopsuse ning vastupidavuse kontroll
Krundikihi pealekandmine pintsli või värvirulliga
Pahtelkohtade pahteldus
Liimisegude valmistamine
Seinapindade katmine liimiseguga
Makulatuurtapeedi seinapanek
EHITUS-MAALRITÖÖDE TEHNOLOOGIA
1. PINNA ERINEVATE MAALRIVÄRVIDEGA KATMINE. 8 TUNDI
Pindade värvimine vee baasil värvidega
Pinna vee baasil värvidega katmiseks ettevalmistatuse kontroll
Tavalise pindade värvimise teostamine vee baasil värvidega
Parendatud pindade värvimise teostamine vee baasil värvidega
Pinna mitte vee baasil värvidega katmiseks ettevalmistatuse kontroll
Pinna värvimine mitte vee baasil värvidega
Pealekantud värvikihi varjustamine
Värvitud pinna korrastamine
Torude, radiaatorite, trepivõrede värvimine pintslite, värvirullide ning teiste vahenditega
2. MAALRIVIIMISTLUSTE TEOSTAMINE 8 TUNDI
Pinna maalriviimistlusteks ettevalmistatuse kvaliteedi kontroll
Seinapindade märgistamine paneelideks, gobeläänideks, friisideks ning peegliteks
Värvaine valik, viilungi veintus vee baasil ja mitte vee baasil segudega
Värvitud pinnale lameda pildi kandmine
Šablooni valmistamine ning selle abil joonise pinnale pealekandmine
3. ERINEVATE MATERJALIDEGA PINNA KATMINE. 8 TUNDI
Tapeetide valimine pildi ja värvi järgi
Ettevalmistatud seinade märgistamine esimese tapeedipaani seinapanekuks
Tapeedipaanile liimi kandmine
Tapeedipaanide kokkupanek paisumiseks (tapeedi seismine)
Esimese tapeedipaani vertikaalis seinapanek
Tapeedipaani silendamine kummist rulli ning tapeediharjaga
Väljaulatuvate äärte ülevalt ning alt äralõikamine, kasutades joonlauda, universaalnuga või kääre
Järgmiste tapeedipaanide seinapanek
Profiilääriste ettevalmistus ning lõikamine
Profiilääriste seinapanek
4. PINDADE KATMINE RULLKATETEGA NING VIIMISTLUSKIHTIDEGA
8 TUNDI
Pinna sobivuse kontroll vinüülkatte pealekandmiseks
Viimistlusvahendi hoie temperatuuri ühtlustamiseks enne rulliga töö alustamist
Rooste, kihistumise, vana värvi tolmumoodustiste jm eemaldamine
Pinna töötlemine mitteabrasiivse sünteetilise pesuvahendiga
Pinna töötlemine lahustiga ning riidega kuivatamine
Betoonpindade värvimine või veekindla hermeetikuga
Vinüülkatte kleepuvalt poolelt silikoonlehe eemaldamine
5. VÄRVITUD PINDADE REMONT 4 TUNDI
Vana värvi eemaldamine pinnalt
Vuukimine, osaline ja täielik pahteldamine
Pinna tasandamine ning lihvimine
Pinna värvidega katmine
Tapeeditud pindade remont
6. TEHNOLOOGILINE PRAKTIKA EHITUSOBJEKTIL 120 TUNDI
PRAKTILINE PROOVITÖÖ 8 TUNDI

ÕPPE KESTUS: 188 akadeemilist tundi, millest 60 on loengud, 120 tehnoloogiline praktika ehitusobjektil ning 8 tundi lõputöö: praktiline värvimise töö.

Kontakt andmed

Kontakt isik Jurijs Pavlovs
Amet õppe-karjääri nõustaja, koordinator
Telefon +372 5823 15 31
Kontaktinfo See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Registreeru!

OlemeEesti Töötukassa    koolituskaardi koostööpartner

Meist

university building

Regionaalne Koolitus

Regionaalne Koolitus OÜ pakub täiendõppe teenuseid täiskasvanutele. Omame antud valdkonnas kogemust ning kasutame kontrollitud õppemeetodeid. Oma töös arvestame õpilase soovidega ning sellega, kus ta hakkab oma teadmisi ning oskusi kasutama.