• Kirjutage meile! See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
  • Facebook

  

Keskkonnatehnika lukksepatööd

Kursuse kirjeldus

Õppekavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised

Keskkonnatehnika lukksepp elukutse on igal ajal nõutud. Sanitaartehnilised tööd on möödapääsmatud mitmesuguste tööstus-, elu- ja ärihoonete ehitamisel.

Meie ajal on linnamajandust raske ette kujutada ilma keskkütte, veevarustuse ja kanalisatsioonita. Loomulikult nõuab kõik see pidevat asjatundlikku rakendamist, paigaldamist, hooldamist, remonti või isegi võimalike avariide kõrvaldamist. Seetõttu ongi olemas nii vajalik, vastutusrikas ja hästi tasustatav keskkonnatehnika lukksepa amet.

Õpitulemused
Peab oskama
• teha lihtsamaid keskkütte-, veevarustus- kanalisatsiooni- ja gaasivarustussüsteemide paigaldamise ja remondi lukksepatöid;
• valida sobivaid torusid, fassongdetaile ja polte;
• kõrgema järgu keskkonnatehnika lukksepa juhendamisel valmistada ja paigaldada torustikke ja lihtsamaid sanitaaartehnilisi seadmeid;
• lugeda tööjooniseid ja skeeme;
• kinni pidada tööohutus-, tuleohutus- ja tööstussanitaariaeeskirjadest;

Peab teadma

• sanitaartehniliste materjalide ja seadmete liike ja otstarvet;
• keskkütte-, veevarustus-, kanalisatsiooni- ja gaasivarustussüsteemide otstarvet ja ehitust;
• vee-, gaasi- ja kanalistasioonitorude ja toruliitmike sortimenti;
• sanitaartehniliste tööde sooritamisel kasutatavate seadeldiste, instrumentide, mehhanismide, tööpinkide otstarvet, ehitust ja ekspluatatsioonieeskirju;
• tööjooniste, eskiiside, skeemide lugemise reegleid;
• teostatavate tööde tehnoloogiat;
• teostatavate tööde kvaliteedinõudeid;
• ohutuid sanitaarhügieenilisi töömeetodeid; töökohal tulekahju ennetamise ja kustutamise võtteid;

 Lõpetamisel antakse välja: Kehtivas vormis tunnistus.

Kursuse plaan

Teema

Ohutustehnika

Töökoha organiseerimine

Lukksepatöö alused
Veevarustus ja kanalisatsioon

Sanitaartehniliste seadmete ettevalmistamine ja paigaldamine

Remonditööd

Gaasivarustus

Arvestustöö

 

Kursuse hind

Majandustegevusteade 184058
Kursuse maht 208 tundi (auditoorne töö: 48 ak.tundi, praktiline töö: 160 ak.tundi, iseseisev töö: 0 ak.tundi)
Toimumiskoht Narva, Mõisa 10
Koolituse algus
mai
Koolituse hind 2496€
Koolitaja Aleksei Vassiljev (rohkem infot)
Õppekeel vene keel
Kontaktinfo See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

Muud andmed

Nõuded õpingute alustamiseks: Õppimist võib alustada isik, kes on omandanud keskhariduse.

Vastuvõtt toimub vastavalt vastuvõtueeskirjadele.Vastuvõtuks tuleb esitada järgmised dokumendid:Isiklik avaldus, haridust tõendava dokumendi originaal, isikut tõendava dokumendi koopia

Nõuded kursuse lõpetamiseks: Kursuste lõpetamiseks on vaja sooritada positiivsele hindele praktiline eksam.

Pärast kursuste lõpetamist väljastatakse: Tunnistus kursuse läbimise ja omandatud erialaste teadmiste kohta.

Registreeru!

OlemeEesti Töötukassa    koolituskaardi koostööpartner

Meist

university building

Regionaalne Koolitus

Regionaalne Koolitus OÜ pakub täiendõppe teenuseid täiskasvanutele. Omame antud valdkonnas kogemust ning kasutame kontrollitud õppemeetodeid. Oma töös arvestame õpilase soovidega ning sellega, kus ta hakkab oma teadmisi ning oskusi kasutama.