• Kirjutage meile! See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
  • Facebook

  

MIG/MAG keevitus koos sertifikaadi sooritamisega

Kursuse kirjeldus

Õppekavarühm: Mehaanika ja metallitöö

Eriala üldine iseloomustus
Seostab (keevitab kokku) metallkonstruktsioonide, torustike, masinate detailide ja mehanismide  elemente keevitusaparaadi abil. Korjab kokku konstruktsioonide pooltooteid (sõlmed), teostab nende transportimist töökoha piirides, häälestab keevitusaeadmeid, määratleb nõutava keevitusrežiimi, teostab keevitusliitmete visuaalkontrolli. Ennetab pingete tekkimisi ja toodete deformatsioone.
Elektrikeevitaja põhiliseks käsikevituse töövahendiks on elektrood. Tegevuse käigus elektrikeevitaja teostab elektroodi kulg- ja võnkteisaldusi, reguleerib temperatuuri, kaare pikkust ja liitme tekkimise protsessi.
Elektrikeevitaja töötab nii ruumis kui ka vabas õhus. Võimalik ka tööde teostamine kõrgusel.
Soojus- ja valguskiirgustest kaitsmiseks kasutab eririietust ja kaitsevalgusfiltridega maski (kaitsekilpi).
Nõudmised spetsialisti individuaalsetetele erisustele
Eriala esitab kõrgendatud nõudmised spetsialisti füüsilise jõu ja vastupidavuse suhtes, tema nägevuse teravusele ja valgustundlikkusele, käte, jalgade ja kogu keha painutusele ja liigutavusele, vestibulaaraparaadile
Elektrikeevitaja peab oskama pikemalt tähelepanu keskendama, omama head nägemis-mootori koordinatsiooni, ruumilist kujundamist ja tehnilist mõtlemist, olla akkuraatne je tasakaalustatud.
Nõudmised erialasle ettevalmistamisele.
Elektrikeevitaja (keevitaja) peab omama head ettevalmistust keemia- ja füüsika (elekter-, elektritehnika osades), matemaatika ja metalliteadusevaldkondades.
Vastuvõtu tingimused: Õppimiseks võetakse miinimum põhiharidust omavaid soovijaid, kellel on hea loogiline mõtlemine, vastutustunne, hea nägemine ja kes kes soovivad sooritada eksamit I kategooria Keevitaja sertifikaadi saamiseks.
Õppe eesmärk: Valmistada ette konkurentsivõimelisi keevitajaid vastavalt eurostandardi EN 287-1 nõudmistele (vastavalt ISO 4063: 111, 135, 141, и 311), ISO:7212.
Tagada kaasaegse õpetuse, mis võimaldaks õpijatel sooritada keevitusprotsesside profiilis attestatsiooni eksamit I kategooria Keevtaja sertifikaadi saamiseks.
Kursuse lõppedes õpija peab teadma:
-Must- ja värvmetallide füüsilisi ja keemilisi omadusi;
-Nende liitmise viise olenevalt detaili suurusest;
-Keevitusaparaatide üldehitust, tööprintsiipe ja režiime;
-Elektroodide omadusi ja nende valiku viise erinevatest markidest kokkukeevitavatele metallidele;
-Detalilide ja sõlmede keevitamiseks ettevalmistamise reegleid;
-Sisepingete ja deformatsioonide tekkimise põhjusi kokkukeevitavates toodetes;
-Tehnilised nõudmised kokkukeevitatavate keevisliidete kvaliteedile, praaki ennetamise meetmed ja nende eemaldamise viisid.
Peab oskama:
-Õigesti valima vajaliku keevitusrežiimi;
-Teostama keevituse erinevate viisidega, erinevates ruumilistes asendites;
-Kokku keevitama erinevate konfiguratsioonide ja suuruste detaile;
-Kinni keevitama tühikuid ja muid defekte sõlmedes;
-Teostama keevitusrežiimi kontrolli;
Teostama keevitusliidete vastuvõttu.

Kursuse plaan

Teema
Poolautomaatkeevituse mõiste. Elektrikaar, parameetrid ja voltamperi iseloomustused (ISO 857-1)
Keevitusseadmed, nende klassifitseerimine  ja kasutuserisused. Poolautomaatide seadete erisused.   Keevituskaare toite inventorallikate eelised
Keevitusliitmete defektid ja kvaliteedi kontrolli viisid vastavalt EN ISO 5817, EN 1011 standartidele
Keevitusliitmete märkimine joonistel standardi ISO 2553 järgi. Jooniste lugemine EN 10027 järgi
Terviktraat poolautomaatkeevitusel (DIN EN 440)
Enesekaitse- ja legeer-pulber traadid poolautomaatkeevitusel
Elektroodmetalli üleviimise erisused olenevalt keevituse režiimist. Pints-effekt
Keevituspositsioonid vastavalt standardile ISO 6947. Keevituse erisused asendis РЕ
Nõudmised toodete keevituseks ettevalmistamisele      EN 29692 – ISO 9692 järgi
Plaatide ja vähese süsiniku sisaldusega konstuktsioonilistest terastest torude keevitustehnoloogia praktiline väljaõppe kõikides ruumilistes asendites

 

Kursus

Tegevusluba 7174HTM
Kursuse maht 140 tundi (auditoorne töö: 40 ak.tundi, praktiline töö: 100 ak.tundi, iseseisev töö: 0 ak.tundi)
Toimumiskoht Narva, Olgina, Narva maantee 6
Koolituse algus oktoober
Koolituse hind 2490 €
Koolitaja A.Miheev и R.Zemljanka (rohkem infot)
Õppekeel vene keel
Kontaktinfo See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Muud andmed

Nõuded õpingute alustamiseks: Õppimist võib alustada isik, kes on omandanud keskhariduse.

Vastuvõtt toimub vastavalt vastuvõtueeskirjadele.Vastuvõtuks tuleb esitada järgmised dokumendid:Isiklik avaldus, haridust tõendava dokumendi originaal, isikut tõendava dokumendi koopia

Nõuded kursuse lõpetamiseks: Kursuste lõpetamiseks on vaja sooritada positiivsele hindele praktiline eksam.

Pärast kursuste lõpetamist väljastatakse: Tunnistus kursuse läbimise ja omandatud erialaste teadmiste kohta.

Registreeru!

OlemeEesti Töötukassa    koolituskaardi koostööpartner

Meist

university building

Regionaalne Koolitus

Regionaalne Koolitus OÜ pakub täiendõppe teenuseid täiskasvanutele. Omame antud valdkonnas kogemust ning kasutame kontrollitud õppemeetodeid. Oma töös arvestame õpilase soovidega ning sellega, kus ta hakkab oma teadmisi ning oskusi kasutama.