• Kirjutage meile! See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
  • Facebook

  

Kvaliteedi tagamise alused

Üldsätted:

Regionaalne Koolitus OÜ (registrinumber 11943153) lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel Täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist, täiskasvanute koolituse seaduse  juhendmaterjalist ning põhikirjast, õppekorralduse alustest ja sisekorra eeskirjast.

Regionaalne Koolitus OÜ korraldab täiskasvanutele suunatud koolitusi järgmistes õppegrupides: Kunstid, Ärindus ja haldus, Arvutiteadused, Tehnikaalad, Tootmine ja töötlemine, Arhitektuur ja ehitus, Isikuteenindus.

Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord:

Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.

Uue õppekava loomisel lähtutakse sihtgrupist, nende vajadustest ja koolituse kaudu saavutatavatest tulemustest ehk õpiväljunditest.

Regionaalne Koolitus OÜ õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:

1) õppekava nimetus;
2) õppekavarühm;
3) õpiväljundid;
4) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
5) õppe kogumaht (akadeemilistes tundides, üks akadeemiline tund - 45 minutit), sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
6) õppe sisu;
7) õppekeskkonna kirjeldus;
8) õppematerjalide loend, juhul kui need on ette nähtud;
9) lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
10) koolitaja kompetentsi tagava kvalifikatsiooni või õpi-või töökogemuse kirjeldus.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord:

Koolitusruum (sh õppetehnika, õppevahendid) vastab töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Koolituse läbiviimise ruumid on varustatud vajalike seadmete ja töövahenditega kogu koolituse vältel, ruumis on kõigil osalejatel tool ja laud.
Koolitusel osalejatele on võimalus WC kasutamise ja kätepesu.
Ruumis on olemas tahvel, dataprojektor ja kombain (printer, skannerjakopimasin).
Arvutiõppe ulatuses tagatakse igale osalejale arvuti ja wifi ühendus.
Õppematerjalid on elektroonilised ja/või paberkandjal.

Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord:
Kõikidel lektoritel on erialane haridus või kutsetunnistus koolitatavas valdkonnas või selle puudumisel piisav erialane töökogemus koolitatavas valdkonnas.
Lektor  esitab  Regionaalne Koolitus OÜ-le  peale  koolituse  lõppu  tagasiside  koolitustulemuste  ja  parandusettepanekute  kohta.

Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord:
Tagasisidet võib anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka emaili teel (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. märgusõnaga «tagasiside»).OlemeEesti Töötukassa    koolituskaardi koostööpartner