• Kirjutage meile! See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
  • Facebook

  

Õppekorraldus

Üldsätted:

Regionaalne Koolitus OÜ, registrikoodiga 119433153, juhindub täiendõppe organiseerimisel täiskasvanute koolituse seadusest ning teistest vastavatest õigusaktidest ning dokumentidest.

Õppemahtu arvestatakse akadeemilistes tundides (1 akadeemilist tundi moodustab 45 minutit).

Õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord:

Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine:

Koolitusel osaleda soovival isikul tuleb eelnevalt registreeruda. Koolitusel osaleja täidab koolituse lõpus vastavad tagasisidevormid.

Isikuandmete kogumine ja töötlemine
Kool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse ja vajadusel ka sertifitseerimise  jaoks.  
Isikuandmeid töödeldakse Isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel. Klientide isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele ning isikuandmete kasutamine muudel kui kliendi valitud koolitusega seotud eesmärkidel on lubatud üksnes kliendi kirjalikul nõusolekul.

Õppevaldkond :

Kursuse lõpetamise tingimused on sätestatud kursuse õppekavas. Kursuse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend.

Õppetasu maksmine, sellest vabastamine ja selle tagastamise tingimused ja kord: 

Õppetasu makstakse esitatud arve alusel.

Tasulise koolituse eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse posti või e-maili  teel. Koolituste eest tasutakse peale arve saamist ja arve tuleb tasuda hiljemalt arvel märgitud tähtajaks.

Kliendi poolt, keskusest mitteolenevatel põhjustel, ennetähtaegselt kursuse lõpetamise korral ärajäänud tundide maksumust ei tagastata.
Erandlikel põhjustel on kliendil õigus esitada keskuse juhatajale avaldus õppemaksu osaliseks tagastamiseks. Tagastamisele kuuluva summa suurus sõltub toimumata õppetundide arvust. Toimunud õppetundide eest õppemaksu ei tagastata.

Kursusest loobumisest tuleb keskust teavitada kirjalikult vähemalt 7 päeva enne kursuse algust, kuulub tagastamisele 100% õppemaksust.
Kursusest   loobumisest   teatamisel   2-6  päeva  enne  kursuse  algust,  kuulub tagastamisele  75% õppemaksust.
Kursusest  loobumisest  teatamisel vähem  kui  2 päeva enne kursuse algust, õppemaks tagastamisele ei kuulu.

Kursuse lõpetamine
Kursuse lõpetamise tingimused on sätestatud kursuse õppekavas. Kursuse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend.
Kursuse katkestanud õppijale väljastatakse soovi korral tõend läbitud tundide arvu kohta.

Koolituse lõpus väljastatavad tõendid ja tunnistused

Igale täienduskoolituses osalenule väljastatakse tõend või tunnistus.
Tunnistusele ja tõendile märgitakse järgmised andmed:

  • täienduskoolituses osalenud või selle läbinud isiku nimi ja isikukood;
  • täienduskoolitusasutuse nimi ja täienduskoolitusasutuse pidaja registrikood;
  • majandustegevusteate või tegevusloa registreerimisnumber Eesti Hariduse Infosüsteemis;
  • õppekava nimetus;
  • täienduskoolituse toimumise aeg ja täienduskoolituse maht;
  • tõendi või tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev;
  • tõendi või tunnistuse number;
  • koolitajate nimed.

Vaidluste lahendamine

Kõik lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

 

Regionaalne Koolitus OÜ, registrikoodiga 119433153, juhindub täiendõppe organiseerimisel täiskasvanute koolituse seadusest ning teistest vastavatest õigusaktidest ning dokumentidest.

Õppemahtu arvestatakse akadeemilistes tundides (1 akadeemilist tundi moodustab 45 minutit).

OlemeEesti Töötukassa    koolituskaardi koostööpartner