A2- inglise suhtluskeele täienduskoolitus

A2- inglise suhtluskeele täienduskoolitus

02.2020 Tallinn, Tartu, Narva
04.2020 Tallinn, Tartu, Narva
06.2020 Tallinn, Tartu, Narva
09.2020 Tallinn, Tartu, Narva
10.2020 Tallinn, Tartu, Narva

Kategooria:
  • Kirjeldus
  • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

100 ak.t. (80 kontaktõpet, 20 iseseisvat tööd) – 1920,00 € + käibemaks 20%.

Inglise keele üldkursus on mõeldud õpilastele ning täiskasvanutele, kes vajavad inglise keelt oma äritegevuses või muudel eesmärkidel.

Inglise keele kursusel õpib õppijad: lugemisel aru saama põhimõttest ilma sõnaraamatuta; kirjutamist; inglise keele mõistmist kuuldu kaudu; oskust suuliselt koostada lauset, mis on seotud vestluse teema ja vestluse pidamisega.

Kursuste peamised eesmärgid:

  • inglise keele häälduse õpetamine;
  • suulise kõne oskuste arendamine; võime lugeda ja kirjutada ilma sõnastikuta tekste, mis sisaldavad õpitud keelematerjali;
  • praktiliste suhtlemisoskuste omandamine ja arendamine igapäevases, sotsiaal-kultuurilises ja tööelus.

Õppekava A2 inglise suhtluskeele täienduskoolitus

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018