A2-taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus

A2-taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus

14.10.2019 – 30.09.2020 Gerassimovi 18a, Narva

Kategooria:
  • Kirjeldus
  • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

200 ak.t. (180 kontaktõpet, 20 iseseisvat tööd) – 2484,00€

Õpingute alustamise tingimused: eesti keelt A1 tasemel valdavad õppijad, mida tuvastatakse koolitusfirmasisese testi abil. Koolitusele soovija on samuti eelnevalt tutvunud keeleoskustasemete enesehindamise skaalaga (Euroopa Nõukogu ühtsed keeleoskustasemed).

Koolituse edukalt lõpetanud õppija:
1. saab aru fraasidest ja sageli kasutatavatest sõnadest, mis on vahetult seotud talle oluliste valdkondadega (näiteks perekond, sisseostude tegemine, kodukoht, töö)
2. saab aru väga lühikestest lihtsatest tekstidest talle tuttaval teemal
3. oskab leida eeldatavat spetsiifilist infot lihtsatest igapäeva tekstidest (näiteks reklaamid, tööpakkumised, prospektid, menüüd, sõiduplaanid)
4. oskab teha märkmeid ja koostada väga lihtsat teksti talle tuttaval teemal.

Õppekava A2-1

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018