A2-taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus

A2-taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus

16.09.2019 – 31.08.2020 Daumani 11, Narva

Kategooria:
  • Kirjeldus
  • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

300 ak.t. (180 kontaktõpet/e-õpe, 120 iseseisvat tööd) – 2430,00€

Õpingute alustamise tingimused: eesti keelt A1 tasemel valdavad õppijad, mida tuvastatakse koolitusfirmasisese testi abil. Koolitusele soovija on samuti eelnevalt tutvunud keeleoskustasemete enesehindamise skaalaga (Euroopa Nõukogu ühtsed keeleoskustasemed).

Koolituse edukalt lõpetanud õppija:
1. saab aru fraasidest ja sageli kasutatavatest sõnadest, mis on vahetult seotud talle oluliste valdkondadega (näiteks perekond, sisseostude tegemine, kodukoht, töö)
2. saab aru väga lühikestest lihtsatest tekstidest talle tuttaval teemal
3. oskab leida eeldatavat spetsiifilist infot lihtsatest igapäeva tekstidest (näiteks reklaamid, tööpakkumised, prospektid, menüüd, sõiduplaanid)
4. oskab teha märkmeid ja koostada väga lihtsat teksti talle tuttaval teemal.

Õppekava A2-1

Koolitaja: Ljudmila Haltunen
Kõrgharidus: magistriõpe, humanitaarainete õpetaja mitmekeelses koolis; peaeriala: eesti keel teise keelena,  Tartu Ülikool.
Õppevaldkond (täienduskoolituse õppekavarühm): eesti keel.
Koolitamise kogemus: 1998 – k.a.

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018