B1-taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus

B1-taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus

12.11.2019 – 31.10.2020 Mõisa 10, Narva

Kategooria:
  • Kirjeldus
  • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

250 ak.t. (200 kontaktõpet/e-õpe, 50 iseseisvat tööd) – 2500,00€ koos käibemaks
Maksumus:
Osa 1 –  180 ak.t (150 kontaktõpet/e-õpe, 30 iseseisvat tööd) – 1860,00€ koos käibemaks
Osa 2 – 70 ak.t (50 kontaktõpet/e-õpe, 20 iseseisvat tööd) – 640,00€ koos käibemaks

Õpingute alustamise tingimused: õppe eelduseks on olemasolev A2-tasemel keeleoskus, mida tuvastatakse koolitusfirmasisese testi abil.
Koolitusele soovija on samuti eelnevalt tutvunud keeleoskustasemete enesehindamise skaalaga (Euroopa Nõukogu ühtsed keeleoskustasemed).

Kursus jaguneb osaks.

Osa 1
12.11.2019 – 30.08.2020
Esimene osa põhineb sõnavara laiendamisel ning suulisel eneseväljendusel. Õpime küsima vajalikku infot telefoni teel, rääkima oma vaba aja  ja puhkuse veetmise võimalustest ja arutama kaaslastega plaane ning lahendama eriarvamusi. Kuulame palju audiotekste ja harjutame kuulamisoskust.

Osa 2
1) 01.09.2020 – 31.10.2020
Teise osa on suunatud otseselt eksamile ettevalmistuseks. Pearõhk pannakse eksamiülesannete lahendamise tehnikale.

Õppekava B1

Koolitaja: Anastassia Firstova
Kõrgharidus: Eesti keele ja kirjanduse õpetaja mitte-eesti koolis, magistriõpe, Tartu Ülikool
Õppevaldkond (täienduskoolituse õppekavarühm): eesti keel.
Koolitamise kogemus: 2014 – k.a.

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018