B1-taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus

B1-taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus

03.01.2019 – 31.12.2019 Narva, Kangelaste 16a

Kategooria:
  • Kirjeldus
  • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

250 ak.t. (200 kontaktõpet, 50 iseseisvat tööd) – 2000,00€
Maksumus:
Osa 1 –  143 ak.t (118 kontaktõpet, 25 iseseisvat tööd) – 1180,00€
Osa 2 – 107 ak.t (82 kontaktõpet, 25 iseseisvat tööd) – 820,00€

Õpingute alustamise tingimused: õppe eelduseks on olemasolev A2-tasemel keeleoskus, mida tuvastatakse koolitusfirmasisese testi abil.
Koolitusele soovija on samuti eelnevalt tutvunud keeleoskustasemete enesehindamise skaalaga (Euroopa Nõukogu ühtsed keeleoskustasemed).

Kursus jaguneb osaks.

Osa 1
03.01.2019 – 31.05.2019
Esimene osa põhineb sõnavara laiendamisel ning suulisel eneseväljendusel. Õpime küsima vajalikku infot telefoni teel, rääkima oma vaba aja  ja puhkuse veetmise võimalustest ja arutama kaaslastega plaane ning lahendama eriarvamusi. Kuulame palju audiotekste ja harjutame kuulamisoskust.

Osa 2
1) 01.06.2019 – 31.12.2019
2) 09.09.2019 – 31.12.2019
Teise osa on suunatud otseselt eksamile ettevalmistuseks. Pearõhk pannakse eksamiülesannete lahendamise tehnikale. Selleks on spetsiaalselt kokku pandud õppematerjal, mis on suunatud kõikide keele osaoskuste lihvimisele ning edukale eksami sooritusele.

Õppekava B1

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018, 10.2018