B1-taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus

B1-taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus

11.10.2019 – 30.09.2020 Tammsaare tee 79, Tallinn;
12.11.2019 – 30.10.2020 Mõisa 10, Narva

Kategooria:
  • Kirjeldus
  • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

250 ak.t. (200 kontaktõpet, 50 iseseisvat tööd) – 2080,00 € + käibemaks 20%.

Õpingute alustamise tingimused: õppe eelduseks on olemasolev A2-tasemel keeleoskus, mida tuvastatakse koolitusfirmasisese testi abil.
Koolitusele soovija on samuti eelnevalt tutvunud keeleoskustasemete enesehindamise skaalaga (Euroopa Nõukogu ühtsed keeleoskustasemed).

Koolituse edukalt lõpetanud õppija:
1. mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, kool ja vaba aeg;
2. oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal;
3. oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada ja selgitada oma seisukohti ja plaane;
4. oskab kirjutada lihtsate fraaside ja lausetega kirju, mis on seotud õpingute või tööga (nt seletuskiri, uudis, kommentaar) ja eristab isikliku ja ametliku kirja stiili.

Õppekava B1

Koolitaja: Anastassia Firstova, Ülle Rumm

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018