B1-taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus

B1-taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus

11.10.2019 – 30.09.2020 Tammsaare tee 79, Tallinn;
12.11.2019 – 30.10.2020 Mõisa 10, Narva

Kategooria:
  • Kirjeldus
  • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

250 ak.t. (200 kontaktõpet, 50 iseseisvat tööd) – 2080,00 € + käibemaks 20%.

Õpingute alustamise tingimused: õppe eelduseks on olemasolev A2-tasemel keeleoskus, mida tuvastatakse koolitusfirmasisese testi abil.
Koolitusele soovija on samuti eelnevalt tutvunud keeleoskustasemete enesehindamise skaalaga (Euroopa Nõukogu ühtsed keeleoskustasemed).

Koolituse edukalt lõpetanud õppija:
1. mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, kool ja vaba aeg;
2. oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal;
3. oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada ja selgitada oma seisukohti ja plaane;
4. oskab kirjutada lihtsate fraaside ja lausetega kirju, mis on seotud õpingute või tööga (nt seletuskiri, uudis, kommentaar) ja eristab isikliku ja ametliku kirja stiili.

Õppekava B1

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018