B1-taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus

B1-taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus

16.10.2019 – 30.09.2020 Hariduse 11, Narva

Kategooria:
  • Kirjeldus
  • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

250 ak.t. (200 kontaktõpet, 50 iseseisvat tööd) – 1860,00€ + käibemaks 20%.
Maksumus:
Osa 1 –  130 ak.t (100 kontaktõpet, 30 iseseisvat tööd) – 930,00 € + käibemaks 20%.
Osa 2 – 120 ak.t (100 kontaktõpet, 20 iseseisvat tööd) – 930,00€ + käibemaks 20%.

Õpingute alustamise tingimused: õppe eelduseks on olemasolev A2-tasemel keeleoskus, mida tuvastatakse koolitusfirmasisese testi abil.
Koolitusele soovija on samuti eelnevalt tutvunud keeleoskustasemete enesehindamise skaalaga (Euroopa Nõukogu ühtsed keeleoskustasemed).

Kursus jaguneb osaks.

Osa 1
16.10.2019 – 30.08.2020
Esimene osa põhineb sõnavara laiendamisel ning suulisel eneseväljendusel. Õpime küsima vajalikku infot telefoni teel, rääkima oma vaba aja  ja puhkuse veetmise võimalustest ja arutama kaaslastega plaane ning lahendama eriarvamusi. Kuulame palju audiotekste ja harjutame kuulamisoskust.

Osa 2
1) 01.09.2020 – 30.09.2020
Teise osa on suunatud otseselt eksamile ettevalmistuseks. Pearõhk pannakse eksamiülesannete lahendamise tehnikale.

Õppekava B1

Koolitaja: Heli Adamovitš

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018