B2-taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus

B2-taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus

08.01.2019 – 31.12.2019 Tiimani 11, Narva

Kategooria:
  • Kirjeldus
  • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

450 ak.t. (200 kontaktõpet, 250 iseseisvat tööd) – 3000,00€
Maksumus:
Osa 1 –  270 ak.t (120 kontaktõpet, 150 iseseisvat tööd) – 1800,00€
Osa 2 – 180 ak.t (80 kontaktõpet, 100 iseseisvat tööd) – 1200,00€

Õpingute alustamise tingimused: eesti keelt A2-B1 tasemel valdavad õppijad, mida tuvastatakse koolitusfirmasisese testi abil. Koolitusele soovija on samuti eelnevalt tutvunud keeleoskustasemete enesehindamise skaalaga (Euroopa Nõukogu ühtsed keeleoskustasemed).

Kursus jaguneb osaks.

Osa 1
08.01.2019 – 30.06.2019
Esimene osa põhineb sõnavara laiendamisel ning suulisel eneseväljendusel. Õpime küsima vajalikku infot telefoni teel, rääkima oma vaba aja  ja puhkuse veetmise võimalustest ja arutama kaaslastega plaane ning lahendama eriarvamusi. Kuulame palju audiotekste ja harjutame kuulamisoskust.

Osa 2
09.09.2019 – 31.12.2019
Teise osa on suunatud otseselt eksamile ettevalmistuseks. Pearõhk pannakse eksamiülesannete lahendamise tehnikale. Selleks on spetsiaalselt kokku pandud õppematerjal, mis on suunatud kõikide keele osaoskuste lihvimisele ning edukale eksami sooritusele.

Õppekava B2

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018, 10.2018