B2-taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus

B2-taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus

16.03.2020 – 28.02.2021 Kangru 5, Tallinn

Kategooria:
  • Kirjeldus
  • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

450 ak.t. (200 kontaktõpet, 250 iseseisvat tööd) – 2500,00 € koos k-ga.

Õpingute alustamise tingimused: õppe eelduseks on olemasolev B1-tasemel keeleoskus, mida tuvastatakse koolitusfirmasisese testi abil.
Koolitusele soovija on samuti eelnevalt tutvunud keeleoskustasemete enesehindamise skaalaga (Euroopa Nõukogu ühtsed keeleoskustasemed).

Koolituse edukalt lõpetanud õppija:

  1. mõistab keerukatel abstraktsetel või konkreetsetel teemadel tekstide ning erialase mõttevahetuse sisu;
  2. suudab selgelt ja ladusalt väljenduda mitmesugustel oma huvivaldkonna teemadel eesti keelt emakeelena kõnelejaga;
  3. oskab paljudel teemadel luua selget, üksikasjalikku teksti, selgitada oma seisukohti ning kaaluda erinevate võimaluste tugevaid ja nõrku külgi.

Õppekava B2

Koolitaja: Ülle Rumm
Kõrgharidus: Eesti keel teise keelena, Tartu Ülikooli Narva Kolledž.
Õppevaldkond (täienduskoolituse õppekavarühm): eesti keel.
Koolitamise kogemus: 1996 – k.a.

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018