B2 – taseme eesti keele kursus

B2 – taseme eesti keele kursus

30.09.2019 – 29.09.2020 Altserva 6, Kohtla – Järve
09.2019 Tallinn, Tartu, Narva
11.2019 Tallinn, Tartu, Narva
02.2020 Tallinn, Tartu, Narva

Kategooria:
  • Kirjeldus
  • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

250 ak.t. (150 kontaktõpet, 100 iseseisvat tööd) – 2040,00 € + käibemaks 20%.

Õpingute alustamise tingimused: eesti keelt A2-B1 tasemel valdavad õppijad, mida tuvastatakse koolitusfirmasisese testi abil. Koolitusele soovija on samuti eelnevalt tutvunud keeleoskustasemete enesehindamise skaalaga (Euroopa Nõukogu ühtsed keeleoskustasemed)

Koolituse edukalt lõpetanud õppija:
1. mõistab keerukatel abstraktsetel või konkreetsetel teemadel tekstide ning erialase mõttevahetuse sisu
2. suudab selgelt ja ladusalt väljenduda mitmesugustel oma huvivaldkonna teemadel eesti keelt emakeelena kõnelejaga
3. oskab paljudel teemadel luua selget, üksikasjalikku teksti, selgitada oma seisukohti ning kaaluda erinevate võimaluste tugevaid ja nõrku külgi.

Õppekava B2-150

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018