Keevitamise algkursus

Keevitamise algkursus

02.2020 Tallinn, Tartu, Narva
04.2020 Tallinn, Tartu, Narva
06.2020 Tallinn, Tartu, Narva
09.2020 Tallinn, Tartu, Narva
10.2020 Tallinn, Tartu, Narva

  • Kirjeldus
  • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

141 ak. t. (auditoorne – 20 t., praktiline – 120 t., arvestuslik töö – 1 t.).
Koolituse maksumus: 2000,00€ + käibemaks 20%.

Õpingute alustamise tingimused:
– Vähemalt põhihariduse olemasolu;
– Tervislikest põhjustest tingitud vastunäidustuste puudumine.

Koolituse sisu:
– Tööohutustehnika keevitustöödel;
– Töökoha korraldamine, tootmis- ja abivahendite valimine ja ettevalmistamine;
– Materjaliõpetus. Metallide omadused. Must ja värviline metall;
– Elektrikaare mõiste kui kontsentreeritud soojendaja allikas tervikliitme tekitamiseks;
– Keevitusseadmed, nende klassifitseerimine ja kasutuserisused;
– Metallide keevituse kvaliteedi mõiste, defektide tekitamise põhilised põhjused;
– Keevitusliitmete märkimine joonistel standardi ISO 2553 järgi. Jooniste lugemine.

Koolituse edukalt lõpetanud õppija
Teab:
-Must- ja värvmetallide füüsilisi ja keemilisi omadusi;
-Nende liitmise viise olenevalt detaili suurusest;
-Keevitusaparaatide üldehitust, tööprintsiipe ja režiime;
-Elektroodide omadusi ja nende valiku viise erinevatest markidest kokkukeevitavatele metallidele;
-Tehnilised nõudmised kokkukeevitatavate keevisliidete kvaliteedile, praaki ennetamise meetmed ja nende eemaldamise viisid.
Oskab:
-Õigesti valima vajaliku keevitusrežiimi;
-Teostama keevituse erinevate viisidega, erinevates ruumilistes asendites;
-Kokku keevitama erinevate konfiguratsioonide ja suuruste detaile;
-Teostama keevitusliidete vastuvõttu.

Õppekava keevitamise algkursus

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018, 10.2018