Project Description

Kõrgharidus: Eesti keele ja kirjanduse õpetaja mitte-eesti koolis, magistriõpe, Tartu Ülikool
Õppevaldkond (täienduskoolituse õppekavarühm): eesti keel.
Koolitamise kogemus: 2014 – k.a.