Project Description

Kõrgharidus: magistriõpe, humanitaarainete õpetaja mitmekeelses koolis; peaeriala: eesti keel teise keelena,  Tartu Ülikool.
Õppevaldkond (täienduskoolituse õppekavarühm): eesti keel.
Koolitamise kogemus: 1998 – k.a.