Project Description

Kõrgharidus: Eesti keele (kui võõrkeele) ja kultuuriloo õpetaja, Tallinna Ülikool.
Õppevaldkond (täienduskoolituse õppekavarühm): Eesti keel.
Koolitamise kogemus: 8а