Project Description

Kõrgharidus: Eesti keele (kui võõrkeele) ja kultuuriloo õpetaja, Tallinna Ülikool.
Õppevaldkond (täienduskoolituse õppekavarühm): eesti keel.
Koolitamise kogemus: 2011 – k.a.