Project Description

Kõrgharidus: Insener – mahhaanik  keevitus tootmise seadmed ja tehnoloogia, Omsk Polütehnilise Instituut
Õppevaldkond (täienduskoolituse õppekavarühm): mehaanika ja metallitöö.
Koolitamise kogemus: 2004 – k.a.