Yana Laknovskaja

Kõrgharidus: Humanitaarainete õpetaja mitmekeelses koolis, Tartu Ülikooli Narva Kolledž.
Õppevaldkond (täienduskoolituse õppekavarühm): eesti keel.
Koolitamise kogemus: 2017 – k.a.

Loe edasi

Elle Välja

Kõrgharidus: Vene kooli eesti keele õpetaja, Tallinna Pedagoogikaülikool.
Õppevaldkond (täienduskoolituse õppekavarühm): eesti keel.
Koolitamise kogemus: 2006 – k.a.

Loe edasi

Ülle Rumm

Kõrgharidus: Eesti keel teise keelena, Tartu Ülikooli Narva Kolledž.
Õppevaldkond (täienduskoolituse õppekavarühm): eesti keel.
Koolitamise kogemus: 1996 – k.a.

Loe edasi

Niina Getts

Kõrgharidus: Eesti keele (kui võõrkeele) ja kultuuriloo õpetaja, Tallinna Ülikool.
Õppevaldkond (täienduskoolituse õppekavarühm): eesti keel.
Koolitamise kogemus: 2011 – k.a.

Loe edasi

Irina Timoštšuk

Kõrgharidus:
– Erialal vene põhikooli eesti keele õpetaja, Tallinna Pedagoogikaülikool,
– Täiendõppes õpetajakutse,  Tallinna Pedagoogikaülikool.
Täiendkoolitus: Täiskasvanute koolitaja / androgoogi koolitus.
Õppevaldkond (täienduskoolituse õppekavarühm): eesti keel.
Koolitamise kogemus: 2004 – k.a.

Loe edasi