Project Description

Kõrgharidus: Erialal eesti keele kui võõrkeele kultuuriloo õpetaja , Tallinna Pedagoogikaülikool
Õppevaldkond (täienduskoolituse õppekavarühm): eesti keel.
Koolitamise kogemus: 2000 – k.a.