Преподаватели

Nikolai Bartšan

Kõrgharidus: Insener – mahhaanik  keevitus tootmise seadmed ja tehnoloogia, Omsk Polütehnilise Instituut
Õppevaldkond (täienduskoolituse õppekavarühm): mehaanika ja metallitöö.
Koolitamise kogemus: 2004 – k.a.

Узнать больше

Heli Adamovitš

Kõrgharidus: Erialal eesti keele kui võõrkeele kultuuriloo õpetaja , Tallinna Pedagoogikaülikool
Õppevaldkond (täienduskoolituse õppekavarühm): eesti keel.
Koolitamise kogemus: 2000 – k.a.

Узнать больше

Anastassia Firstova

Kõrgharidus: Eesti keele ja kirjanduse õpetaja mitte-eesti koolis, magistriõpe, Tartu Ülikool
Õppevaldkond (täienduskoolituse õppekavarühm): eesti keel.
Koolitamise kogemus: 2014 – k.a.

Узнать больше

Ljudmila Haltunen

Kõrgharidus: magistriõpe, humanitaarainete õpetaja mitmekeelses koolis; peaeriala: eesti keel teise keelena,  Tartu Ülikool.
Õppevaldkond (täienduskoolituse õppekavarühm): eesti keel.
Koolitamise kogemus: 1998 – k.a.

Узнать больше

Natalia Lutsep

Kõrgharidus: filoloog,vene keele ja kirjanduse õpetaja,  Tartu Ülikool.
Õppevaldkond (täienduskoolituse õppekavarühm): eesti keel.
Koolitamise kogemus: 1978 – k.a.

Узнать больше

Yana Laknovskaja

Kõrgharidus: Humanitaarainete õpetaja mitmekeelses koolis, Tartu Ülikooli Narva Kolledž.
Õppevaldkond (täienduskoolituse õppekavarühm): eesti keel.
Koolitamise kogemus: 2017 – k.a.

Узнать больше

Elle Välja

Kõrgharidus: Vene kooli eesti keele õpetaja, Tallinna Pedagoogikaülikool.
Õppevaldkond (täienduskoolituse õppekavarühm): eesti keel.
Koolitamise kogemus: 2006 – k.a.
 
 

Узнать больше

Ülle Rumm

Kõrgharidus: Eesti keel teise keelena, Tartu Ülikooli Narva Kolledž.
Õppevaldkond (täienduskoolituse õppekavarühm): eesti keel.
Koolitamise kogemus: 1996 – k.a.

Узнать больше

Niina Getts

Kõrgharidus: Eesti keele (kui võõrkeele) ja kultuuriloo õpetaja, Tallinna Ülikool.
Õppevaldkond (täienduskoolituse õppekavarühm): eesti keel.
Koolitamise kogemus: 2011 – k.a.

Узнать больше

Irina Timoštšuk

Kõrgharidus:
– Erialal vene põhikooli eesti keele õpetaja, Tallinna Pedagoogikaülikool,
– Täiendõppes õpetajakutse,  Tallinna Pedagoogikaülikool.
Täiendkoolitus: Täiskasvanute koolitaja / androgoogi koolitus.
Õppevaldkond (täienduskoolituse õppekavarühm): eesti keel.
Koolitamise kogemus: 2004 – k.a.

Узнать больше