Test B2-C1

Nimi ja perekonnanimi
Telefon
E-post1. Loe teksti ja vali lünka sobiv sõna

1.1 Üheks arvestatavamaks energiaallikaks tuumaenergia.
( sai saamas, on saanud, muutuks )

1.2 Nafta- ja gaasihindu hüppeline kasv.
( ootaks, iseloomustas, kujundab, iseloomustab )

1.3 Tuumaenergia kommertskasutuses juba üle poole sajandi.
( on olnud, on, kasutatakse, toodi )

1.4 Investeeringud tuumaenergiasse seoses õlikriisiga.
( suureneksid, suurenesid, muutuvad, suurendatakse )

1.5 Tänapäeval 80% elektritoodangust Prantsusmaal tuumaenergia.
( moodustab, saab, tuleb, toodetakse )

1.6 Arenenud tööstusriikide imporditavast energiast moodustab peagi 70 protsenti.
( sõltub, sõltumine, seos, sõltuvus )2. Lõpetage laused loetletud sõnadega

2.1 Kurjategija tulistas ohvrit (kuhu?)
( käsi, jalg, pea, õlg, rind, keha )

2.2 Kurjategija mõisteti süüdi (milles?)
( petmine, kelmus, dokumentide võltsimine )

2.3 Kohus määras vargale (mille?)
( rahatrahv, vabadusekaotus, vangistus )

2.4 Röövel tulistas ohvrit (millest?)
( püstol, jahipüss, revolver )

2.5 Murdvaras vigastas vanurit (millega?)
( nuga, raske ese, raudkang )

2.6 Rahakott rööviti (kellelt?)
( turist, nooruk, jalakäija )

2.7 Esemed varastati (kust?)
( kaubanduskeskus, turg, suvekodu )3. Kasutage sulgudes olevaid sõnu sobivas käändes.

3.1 Noored osalevad
( mõttetalgud, ajurünnakud, ideekonkursid )

3.2 Soodne keskkond innovaatilisteks ideedeks tekib
( konverentsid, foorumid, tootearenduspäevad )

3.3 Ajurünnaku tulemusel saadi palju
( julged ideed, korralikud äriplaanid )

3.4 Oma projekte tutvustasid noored
( Leedu, Läti, Poola, Soome )

3.5 Ideedena peeti olulisteks
( noortevahetus, keeleõpe, õpilasfirma loomine )

3.6 Eksperimendi teostamiseks napib
( sügavad teadmised, praktilised oskused )

3.7 Teaduslik eksperiment sisaldas
( vaatlused, uuringud, katsed )

3.8 Olen mikroskoobiga uurinud
( taimed, putukad, kivimid, mineraalid )

3.9 Võimsad optilised mikroskoobid suudavad piiluda
( rakud, bakterid, viiruseosakesed )